godkjenninger og sertifikater

Vi har sentral godkjenning for
SØK (alle typer tiltak), Tiltaksklasse 3
PRO Arkitektur, Tiltaksklasse 3
PRO Utearealer og landskapsutforming, Tiltaksklasse 2
https://sgregister.dibk.no/enterprises/934387651
Kredittverdighet

Medlem av Norwegian Green Building Counsil