Askeveien 7

Askeveien 7

Konkurranse 3. plass
TYPE PROSJEKT:

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF inviterte til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av totalentreprise for utvikling av Askeveien barnehage. Askeveien barnehage ligger i Ulleren bydel. Barnehagen skal være en 3 avdelingers barnehage.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Bygget skal klassifseres tl BREEAM NOR «Excellent». For å oppnå plusshus/aktivhus benyttes tekniske systemer for å produsere energi. Bygget oppføres med høy-effektive oppvarmingssystemer, lavenergi belysning og solcelle paneler. Konseptet som tilbys er tilsvarende hva som er benyttet for eksempel ved Hasselhaugen barnehage

AREAL (m2): 3191 m2

TIDSPUNKT: 2018