Hasselhaugen barnehage

Hasselhaugen barnehage
St. Hanshaugen bydel, Oslo

Anbudskonkurranse: 1. Plass

Nybygg: ca 1000 m2.

3 avdelings barnehage bygget som aktivhus/plusshus etter FutureBuilt definisjonen. Bygget planlegges kvallifisert til BREEM NOR

"Excellent"

Byggestart: 2018

Oslo Kommune Omsorgsbygg