Kvitplassen Kvitfjell

Kvitplassen Kvitfjell

Invitert konkurranse: 1. plass

Forprosjektstadiet.

Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.