KVITPLASSEN KVITFJELL

Program:             Fritidsboliger
Sted:                  Kvitfjell
Areal:                 3 774,9 m2
Status:                Forprosjekt
Byggherre:          Kvitplassen AS

Invitert konkurranse: 1.plass

Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.