Postgirobygget

Postgirobygget

Konkurranse
Nordic Built Challenge
Posthuset
Biskop Gunnerus gate 14
Oslo


TYPE PROSJEKT:
Nordisk konkurranse om bærekraftig transformering og ombygging til sertifisering BREAM-NOR Excellent, 0-Energi, 50% reduksjon av carbon-utslipp fra
energi, materialer og tranpsort
AREAL (m2): 50.600m2
26 etasjer
TIDSPUNKT: 2013