Dampskispbrygga Fredrikstad

Dampskispbrygga Fredrikstad

Nybygg.
Bevertning i nederste etasjer. Næring og leiligheter i øvrige etasjer.

AREAL (m2) 7.500m2
FERDIGSTILT: 2009 - 2010
EV. OPPDRAGSGIVER Dampskipsbryggen AS