Wergelandsveien 1-3 Boligbygg

Wergelandsveien 1-3 Boligbygg

Ombygging og effektivisering av kontorlokaler og kundesenter med fleksible løsninger for tilpasninger
og endringer i prosjektgrupper og nyansettelser.

AREAL (m2): Ca. 2000m2
FERDIGSTILT: 2012
EV. OPPDRAGSGIVER: Boligbygg Oslo KF