FJELL BARNEHAGE

Program:             Rehabilitering, barnehage
Sted:                  Drammen
Areal:                 5.737 m2
Status:                Ferdigstilt i 
Byggherre: