HASSELHAUGEN BARNEHAGE

Program:             Nybygg, barnehage
Sted:                  St. Hanshaugen, Oslo
Areal:                 ca. 1.000 m2
Status:                Byggestart 2018
Byggherre:          Oslo Kommune Omsorgsbygg

3 avdelings barngehage bygget som aktivhus/plusshus etter FutureBuilt definisjonen. Bygget planlegges kvalifisert til BREEAM NOR. "Excellent".