Hasselhaugen barnehage

St. Hanshaugen bydel, Oslo

Nybygg: ca 1000 m2.

3 avdelings barnehage bygget som aktivhus/plusshus etter FutureBuilt definisjonen. Bygget planlegges kvallifisert til BREEAM NOR

"Excellent"

Byggestart: 2018

Oslo Kommune Omsorgsbygg