HØNEFOSS SYKEHJEM

Program:             Sykehjem
Sted:                  Hønefoss
Areal:                 BYA 5737m2
Status:                Mulighetsstudie gjennomført
Byggherre:          Ringerrike kommune

Hønefoss kommune skal bygge et nytt sykehjem som rommer fremtidens eldre. Med utgangspunkt i 88 sykehjemsplasser har dette prosjektet 11 sykehjemsfløyer, serviceområder, storstue, nabolagskafé og aktivitetssenter. Alt er samlet rundt et gårdsrom som slipper dagslys inn til kjernen.