Fagerborg skole

Undervisningsbygg Oslo KF
Skolen er endret fra videregående til 5 parallellers videregående innenfor eksisterende bygningsvolum. Fasademessige inngrep er unngått slik at byggets vernestatus utvendig ikke berøres. Det er innpasset 2 nye heiser i bygget for universiell tilpasning samt komplette nye ventilasjons-, El og IT systemer. Innvendig er spesielt trapperom og korridorer underlagt vernehensyn.

Pilestredet 109, Oslo

5 parallellers ungdomsskole. Vernet bygg.
Rehabilitering og ombygging ca. 7200 m2. Ferdig 2015