FAGERBORG SKOLE

Program:             Rehabilitering og ombygging, skole
Sted:                  Pilestredet 109, Oslo
Areal:                 ca. 7.200 m2
Status:                Ferdig i 2015
Byggherre:          Undervisningsbygg KF

Undervisningsbygg Oslo KF
Skolen er endret fra videregående til 5 parallellers videregående innenfor eksisterende bygningsvolum. Fasademessige inngrep er unngått slik at byggets vernestatus utvendig ikke berøres. Det er innpasset 2 nye heiser i bygget for universiell tilpasning samt komplette nye ventilasjons-, El og IT systemer. Innvendig er spesielt trapperom og korridorer underlagt vernehensyn.