Øraker skole

Lilleakerveien 60, Oslo

Nybygg ca. 2500m2. Rehabilitering ca. 3000 m2.
Ferdig 2006.
Ungdomsskole 4-5
- paralleller, basert på nye pedagogiske løsninger- base skole.
Undervisningsbygg Oslo KF