Voksentoppen skole

Ullveien 12 R, Oslo

Nybygg ca. 2200 m2.
Ferdig 2002
Undervisningsbygg Oslo KF
Spesialskole for elever 1.- 10.trinn med kroniske helseproblemer som allergi, eksem, astma og lungesykdommer, utfordringer knyttet til psykisk helse/samspillvansker, hjerteproblemer, immunsvikt og andre kroniske sykdommer som krever daglig helsefaglig oppfølging og tilrettelegging.