Kristian Ottesens hus

Fasade mot sørvest
Fasade mot sørvest
 
 
Kristian Ottesens hus
Blindern, Oslo
Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Oslo, SiO Helse

Ombygging og oppgradering av 2. etasje i bygget til moderne, tidsriktige lokaler for helsetjenesten i SiO. Rehabilitering av fasaden på bygget som inngår i den vernede bygningsmassen på Universitetsområdet på Blindern for å bedre inneklima og energiforhold i bygningen.