aktuelt

Vi har flyttet vårt kontor, til lokaler i Hovfaret 13, Skøyen, 3dje etasje.

Vi har vunnet konkurranse! Bondelia på Gjøvik

Vi har vunnet 2 konkurranser 

Kvitplassen og Hasselhaugen barnehage.

Hasselhaugen barnehage

Hasselhaugen barnehage

Kvitplassen Kvitfjell

Gjenoppbygging av Nedre Foss gård, Aftenposten 9. januar 2018

Vi har vært på studietur til Amsterdam.

Mye inspirerende arkitektur.

Vi har fått en ny partner i firmaet.

Frank Trømborg Bjørnsen var ansatt hos oss i perioden 2001 - 2003.
Han har vært innom CF Møller i 10 år og prosjekterte blant annet på Bislet Stadion, nye AHUS og Domus Media. Var en kort periode hos Line Solgaard som daglig leder og har jobbet for seg selv i 1,5 år.
Han begynte hos oss 1. januar 2017 og blir en sentral brikke i den videre utviklingen av hk arkitekter.