FJELL BARNEHAGE

Drammen, Norge

I 2020 ønsket Drammen kommune å rehabilitere gamle Fjell Bydelshus for å tilrettelegge for nye aktører. Vi prosjekterte for en barnehage med fire avdelinger og et helsehus. Det ble både gjennomført nybygg og rehabilitering av eksisterende, samt utomhusanlegg, med fokus på høy arkitektonisk verdi. Avdelingene er gruppert som i en landsby med innvendige gater og felles torg i sentrum. Grupperommene er utformet som småhus med varierende form som omkranser de åpne plassene, hvor man finner fellesrom og kjøkken med baldakin.