HOLE UNGDOMSSKOLE

Ringerike, Norge

Hole ungdomsskole skal utvides fra 3-parallell til 4-parallell ungdomsskole med økt kapasitet for å imøtekomme behov for økt skolekapasitet. Skoleanlegget ble bygget i 1973 som en 2-parallell ungdomsskole og utvidet i 2003 til 3-parallell. Nytt tilbygg vil være på ca. 4041 m2 BTA inkludert en ny idrettshall. Utvidelsen vil skje på nordsiden av eksisterende bygg og møte eksisterende skog.

4 parallellers ungdomsskole, idrettshall

Koksrudveien 109, Hole

Eksisterende 4898 m2 BTA
Nybygg 4041 m2 BTA

Pågående

Hole kommune