BAKKELØKKA GÅRD

Oslo, Norge

Bakkeløkka gård, som er en tidligere husmannsplass, ble opprettet som eget bruk fra 1860 og var i drift til 1970. Den er en av Aker-gårdene og består av til sammen 11 bygg: våningshus, kårbolig, stabbur og flere driftsbygninger. Vi har rehabilitert flere bygninger på Bakkeløkka gård i samarbeid med Byantikvaren: en driftsbygning/stall, vognskjulet og våningshuset. Det er også igangsatt arbeid på uteområdene.

Den rehabiliterte driftsbygningen(stallen), som består av kjeller, første etasje samt loft og høyloft, tilfredsstiller nå dagens krav til universell utforming. Etter rehabiliteringen har stallen fått 18 bokser i ulik størrelse. I tillegg har stallen vaskeplass for hester og rom til utstyr. I kjelleren er det vaskerom, garderober, oppholdsrom, HC-toaletter og dusj.

Rehabilitering / Gård

Oslo, Norge


Ferdigstilt i 2019

Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten