NOREFJELL 903 MOH

Norefjell, Norge

HK arkitekter regulerte Norefjell H6 i 1997-98, som omfatter dette leilighetsområdet (F) med et areal på 12.720 m2 med utnyttelse på BRA= 60%. I 1998 prosjekterte vi 903moh for 60 leiligheter i 8 bygg med totalt 7.085 m2 BRA. Leilighetene har 2-5 soverom i forskjellige størrelser, plassert på en parkeringsetasje for 1,5 biler til hver leilighet, med heis opp til alle plan. Adkomst inn til leilighetene var dels på trebroer inn fra det høyere terrenget på nordsiden. 21 % av leilighetene har universell utforming, resten dekker tilgjengelighetskrav. Byggene er prefabrikerte som elementbygg i Tyskland, ferdig jernvitrol-behandlet.

Fritidsboliger

Norefjell, Krødsherad

7.085 m2 over terreng

3.105 m2 under terreng

Ferdigstilt i 2009

AS Naturbetong