TROLLVASSHYTTA

Holmenkollen, Oslo

Ved Voksenkollen i Oslo prosjekteres det tre tomannsboliger med to boenheter per bolig med medhørende parkeringskjeller under terreng. Boligene er planlagt å erstatte den eksisterende Trollvasshytta, som til nå er blitt brukt til gjestegård og konferansefasiliteter. De planlagte tomannsboligene er tilsvarende i volum og grunnflate som eksisterende, og blir plassert på samme terrenghøyde i tilknytning til felles atkomsttun og orientert for best mulig solforhold. Boligene er identiske i størrelse og uttrykk, og har en rolig og nøytral fremtoning som sammen med proporsjonering, høyde og skala, bidrar til at tiltaket passer inn i områdets åpne villabebyggelsesstruktur. Byggene omsøkes med saltak, som er et kjent uttrykk i området, som domineres av hus med skrå takflater i forskjellige varianter. Tomannsboligene tilpasser seg de eksisterende husene på eiendommen og de mørkbeisede nabohusene ved at tomannboligene vil få mørkbeiset ytterkledning i andre etasje, og sokkel/1.etasje i naturstein eller tegl.

 

Illustrasjon av 3D Estate

Type

Sted

Areal

Status

Byggherre

Leiligheter

Rødkleivfaret 1k, Voksenkollen

Ca. 2900 m2 BRA

Rammetillatelse i 2022

Trolls Village Holding AS