TORSHOV TORG

Oslo, Norge

Grunnideen til Torshov torg var en karrébebyggelse rundt et lukket torg. Selv med en gammel og velkjent oppskrift man ser rundt i bebyggelsen på Torshov, har det også blitt gjort nye grep for å appellere til moderne beboeres krav og ønsker. Målet var å oppnå en viss åpenhet gjennom spalter mellom byggene som slipper sollys inn på torget. En nedtrapping mot sørøst øker solinnslippet fra formiddagssolen, og skaper et avskjermet uteområde. Prosjektet består av 220 leiligheter og et lite kjøpesenter i underetasjen. 

Leiligheter / Næring

Sandakerveien 22, Oslo

Nybygg ca. 26.000 m2

Ferdigstilt i 2014

Torshov Torg AS v/ Bunde Eiendom