HASSELHAUGEN BARNEHAGE

Oslo, Norge

Hasselhaugen barnehage er en konkurranse vi gjorde i 2017, som resulterte i seier og nå et ferdigstilt prosjekt. Den består av fire avdelinger og ligger sentralt midt i et grøntområde, i nærheten av Ullevål sykehus. Formen er kompakt og levende, hvor lekenheten gjenspeiler brukergruppen. Alle rom er store og luftige med masse dagslys og direkte utsyn til grøntarealene utenfor.

Barnehagen er sertifisert som Plusshus med Breeam Excellent, hvor det er solceller på tak og integrert i fasader mot sørøst. Det karakteristiske taket fungerer både som solfanger og overlys.

4 avderlingers barnehage

Ullevål/Sogn, Oslo

ca 800 m2

Ferdigstilt i 2021

Oslobygg KF