NØKKELAND SKOLE

Moss, Norge

I 2011 stod en ny skole klar til bruk på Moss. Skolen er en fire parallellers ungdomsskole med nærmiljøfunksjoner for idrett og kulturaktiviteter. Bygget har fleksible arealer for undervisning, kantine og samlingssal med fleksibel scene, musikkrom og øvelsesrom. Fasadene er basert på en kombinasjon av kledning med vedlikeholdsfri trepanel, plater av fibersement og innslag med noe farget glass i utvalgte vindusfelt. 

Nybygg, skole

Nøkkelandveien 32, Moss

Ca 10.500 m2

Ferdigstilt i 2011

Moss kommunale eiendomsselskap KF