NEDRE FOSS GÅRD

Oslo, Norge

Nedre Foss Gård ble regulert til bevaring som kulturminne, men på grunn av en brann i desember 2015 som totalskadet bygget, var det et sterkt ønske om å rekonstruere den tidligere gården. Tiltakshaver, PBE og Byantikvaren ga sterke føringer for gjenoppbyggingen og verneinteressen, med vekt på autensitet og hensyn til bygningens miljømessige og kulturhistoriske verdi. Eksteriør og interiør har inngått i prosjektet som en samlet helhet. Rekonstruksjonen av den skadede bygningen har vært komplisert, da det fantes svært begrenset underlag fra det opprinnelige bygget. Omfattende oppmåling og registrering av brannruinene måtte gjennomføres, og bygningen ble konstruert opp igjen på grunnlag av dette. For at resultatet ikke skulle bli en død og flat kulisse, var tett samarbeide med dyktige håndverkere en viktig premissgiver. Prosjektet er et forbilledlig eksempel på en byreparasjon hvor resultatet, både bygningsmessig men også funksjonelt, hviler på et tett og godt samarbeid mellom byggherre, myndigheter og utførende.

Bygget ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris i 2019.

 

 

Bilder tatt av Ingrid Marie Grini

Vernet restaurantbygg

Nordre gate, Grünerløkka, Oslo

2.200 m2

Ferdigstilt i 2019

Bellonahuset AS