NEDRE FOSS GÅRD

Program:             Rehabilitering
Sted:                  Oslo
Areal:                 xx m2
Status:                Ferdigstilt i
Byggherre: