FAGERBORG SKOLE

Oslo, Norge

Skolen er en tidligere videregående skole som ble tegnet av Byarkitekten ved Harald Aars og ble tatt i bruk i 1916. Bygningen er typisk for sin tid, i nordisk nybarokk oppført i rød tegl, hvor hovedbygningen har en bred hoveddel og to fremskytende fløyer på hver sin side. Fasadene, trappeoppgangene og korridorer står på Byantikvarens gule liste. I 2012 startet arbeidet med rehabilitering og endring av program fra videregående skole til en fem parallellers ungdomsskole innenfor eksisterende bygningsvolum. Fasademessige inngrep er unngått slik at byggets vernestatus utvendig ikke berøres. Innvendig er det innpasset to nye heiser for universiell tilpasning samt utbedringer som er nødvendig i forbindelse med omdisponering av ulike funksjoner. Trapperom og korridorer er dog underlagt vernehensyn. 

Rehabilitering og ombygging

Pilestredet 109, Oslo

Ca 7.500 m2

Ferdigstilt i 2015

Undervisningsbygg Oslo KF