VOKSENTOPPEN SKOLE

Voksenkollen, Oslo

Voksentoppen skole er en spesialskole for elever 1.- 10.trinn med omfattende kroniske helseproblemer, som krever daglig helsefaglig oppfølging og tilrettelegging. Prosjektet ble utviklet i tett samarbeid med bruker og spesialistkompetanse fra Voksentoppen sykehus for å sikre bruk av lavemitterende og sunne materialer.

Prosjektering ble gjennomført i samarbeid med Puls Arkitekter AS.

Program

Sted

Areal

Status

Byggherre

Spesialskole for barn 

Ullveien 12R, Oslo

ca. 2.200 m2

Ferdigstilt i 2002

Oslo Kommune - Undervisningsbygg Oslo KF