FREDRIKSTAD STASJON

Fredrikstad, Norge

Stasjonen ligger på togstrekningen Oslo - Halden og er et eldre bygg fra 1879. Vårt prosjekt innebar å tegne to nye heisoppbygg med takkonstruksjon, en for hver side av togsporet. Taket består av en trekonstruksjon med saltak som dekker over heishuset. Selve heishuset er innglasset med detaljer i stål.

Heisoppbygg med takoverbygg

Fredrikstad

 

Ferdigstilt i 2013

Bane NOR