HØNEFOSS SYKEHJEM

Hønefoss, Ringerike

Hønefoss kommune skal bygge et nytt sykehjem som rommer fremtidens eldre. Med utgangspunkt i 88 sykehjemsplasser har dette prosjektet 11 avdelinger, serviceområde, storstue, nabolagskafé og aktivitetsrom. Alt er samlet rundft et gårdsrom som slipper dagslys inn til kjernen ved å trappe bygningsmassen nedover mot hovedinngangen. Gårdsrom og takterrassene skal være grønne og frodige områder som skal virke beroliggende og behagelige for både ansatte, beboere og besøkende. 

Sykehjem

Vesterngata 18, Hønefoss

ca. 12 000 m2 BRA

Pågår - Skisseprosjekt august 2023

Ringerike kommune