HØGEVARDE

Norefjell, Norge

Tunet på Høgevarde består ev et hovedhus og et mindre anneks utført i naturstein og laft, knyttet sammen av et åpent mellombygg. Hovedhuset er brutt opp som hovedvolum, anneks og uthus/trafohus. Med plasseringen og kobling av bygningsdelene dannes det en ønsket tunform for adkomst mellom bygningsdelene og for skjerming mot vær og vind. Litt nedenfor tunet ble det godkjent en nedsenket gamme som en værbeskyttet bål- og utsiktsplass.

Hyttene er bygget i kombinasjon laft, og stavlaft med torvtak og med innslag av naturstein. Detaljeringen ellers er tradisjonell og lavmælt for å oppfylle intensjonene om stedskultur og terrengtilpasninger.

Type

Sted

Areal

Status

Byggherre

Hyttetun

Norefjell

250 m2

2009 - 2010

Privat