BÅTSFJORD UNGDOMSSKOLE

Båtsfjord, Norge

Båtsfjord ungdomsskole er en konkurranse fra 2018 og gikk ut på å tegne en ny ungdomsskole i kommunen. HK sin tilnærming ble å lage en "Storstue" for hele Båtsfjord. Målet var at skolen skulle være et åpent kultur- og skolehus, som kunne romme både kommunens grunnskole og viktigste kulturinstitusjoner i en samlet bygning. Denne bygningen skulle også inkludere eksisterende svømmehall og ny basishall for innendørs, helårs idrettsaktiviteter.

Bygningens gestaltning, og overordnede plangeometri, er klart definert i det langstrakte bygningsvolumet som strekker seg langs foten av fjellet, i overgangen mellom platået og skråningen. Dette danner en rygg mot de store utearealene som varmes av solen gjennom hele skoledagen - når den først viser seg på himmelen. Barna møter den lange solveggen om morgenen og forlater skolen når solen runder hjørnet. Bygningens langstrakte kropp skjermer for nordavind og fallvinder fra fjellet. Det å være i skolebygningen eller i skolegården fornemmes som å sitte i amfiet der havet, båtene og havnen er scenografien.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Stein Halvorsen Arkitekter.

Ungdomsskole / Konkurranse

Båtsfjord

BRA 6.018 m2 

Konkurranse i 2018

Båtsfjord kommune