ØRAKER SKOLE

Oslo, Norge

Øraker skole bestod tidligere av et større hovedbygg i to etasjer + kjeller, med klasserom og lærer-/administrasjonsavdeling, i tillegg til et to etasjers sidebygg for formingsfag mot nord. Bygningene var oppført rundt 1970 av prefabrikerte betongelementer og var sterkt nedslitte innvendig, så vel som utvendig. Ved ombygging og nybygg skulle skolen gi tilstrekkelig plass til utvidelse av elevmassen fra fire til fem paralleller. Intensjonen var også at skolen skulle utformes etter nye pedagogiske prinsipper. Løsningen som ble valgt var å beholde hovedbygget og utforme dette med åpne undervisningsarealer og med baser for den enkelte klasse. Her ligger også samlingssal, bibliotek og naturfagsavdeling. Det opprinnelige konseptet med separate innganger/garderober utenfra direkte til klassene i 1.etasje er beholdt. Elever som skal opp i 2. etasje må bruke hovedinngang og hovedtrapp. Kjelleren inneholder kroppsøvinggarderober, lager og ventilasjonsrom. Fra kjelleren går det tunell under skolegården til Ørakerhallen som fungerer som skolens gymsal.

 

Formingsfløyen inneholder alle rom for kunst- og håndfag. Disse ligger i to etasjer og i u-form rundt et stort atelier i to etasjers høyde med store glassflater og idelle lysforhold mot nord. I motsatt ende av hovedbygningen, ble det oppført et eget bygg for skolens administrasjon og lærernes arbeidsplasser, helsetjeneste og kantine. En glasshall mellom dette kontorbygget og eksisterende bygg fungerer som skolens hovedinngang og uformelle møteplass.

 

Fasadene i nybyggene er oppført i Leca med innslag av sibirsk lerk. Forøvrig er alle byggene hvitpussede med vinduer, dører og solskjermede persienner i lakkert aluminium.

Nybygg og rehabilitering, skole

Lilleakerveien 60, Oslo

Nybygg ca 2.500 m2
Rehabilitering ca 3.000 m2

Ferdigstilt i 2006

Undervisningsbygg Oslo KF