SVALBARD KULTURHUS

Svalbard, Norge

I konkurransen for Svalbard kulturhus ble det forsøkt å gi bygget, spesielt den delen som henvender seg mot gågaten, et formuttrykk som skiller det fra den øvrige bebyggelse i området. Det skulle bidra til å gi kulturhuset en markant signaleffekt i gatebildet. Nybygget ble utformet som en bevisst kontrast til eksisterende bygg i form, detaljer og planløsning, samtidig ble nybyggets målestokk og høyder relatert til eksisterende bygningsmasse. Vårt formale utgangspunkt var isbreens og steinbruddets skrånende massiver, samt kabelbanen og fiskehjellens sølvgrå treverk.

Kulturhus / Konkurranse

Svalbard

 

Konkurranse fra 2005