SVALBARD KULTURHUS

Svalbard, Norge

I konkurransen for Svalbard kulturhus ble det forsøkt å gi bygget, spesielt den delen som henvender seg mot gågaten, et formuttrykk som skiller det fra den øvrige bebyggelse i området. Det skulle bidra til å gi kulturhuset en markant signaleffekt i gatebildet. Nybygget ble utformet som en bevisst kontrast til eksisterende bygg i form, detaljer og planløsning, samtidig ble nybyggets målestokk og høyder relatert til eksisterende bygningsmasse. Vårt formale utgangspunkt var isbreens og steinbruddets skrånende massiver, samt kabelbanen og fiskehjellens sølvgrå treverk.

Program

Sted

Areal

Status

Byggherre

Kulturhus / Konkurranse

Svalbard

 

Konkurranse fra 2005