ETTERSTAD VGS

Oslo, Norge

Vi startet arbeidet med skolen allerede i 2003 og vi har fulgt det etappevis helt fram til dags dato. Med nybygg, rehabilitering og ombygging, har vi bidratt til utviklingen av Oslos største yrkesfaglige skole. Linjer som restaurant- og matfag, service, samferdsel og reiseliv, el.fag, teknisk og industriell produksjon og allmennfaglig påbygg, samles på én skole på Etterstad.

Første del stod ferdig i 2006, som et nybygg på ca. 4.500 m2. Bygget inneholder lokaler for restaurant- og matfag, med store undervisningskjøkken, restaurant med eget kjøkken og anretning, og en liten flerbrukshall delvis under terreng. Neste del innholder auditorium, bibliotek og vrimleareal, som knytter eksisterende hovedbygg sammen med nybygg for matfagene. Fasadene har hvit teglforblending og auditoriet har pusset rødlig fasade som står frem i glassfasaden. I restaurantfag-bygget ble det benyttet bru-wire konstruksjon som bæring oppe i etasjen for å ta et langt spenn og vekt av teglblandingen. 

Året etter ble det gjennomført en rehabilitering av eksisterende bygg, langs Biskop Jens Nilssøns gate, på ca 2700 m2. Bygget inneholder kjøkken for baker-/konditorfag, kjøtt-/fisk-avdeling og et eget butikkutsalg, samt små auditorier, grupperom og lærerlokaler. På samme tid ble det gjennomført en fasade-rehabilitering av høybygget.

I dag arbeides det med en totalrehabilitering, ombygging og nybygg av hele skolen. For å gjennomføre dette, har den tidligere industriblokka blitt revet og det planlegges for at de to røde teglsteinsbyggene skal rives. Som erstatning, blir det planlagt et nytt bygg for restaurant- og matfag, og service, samferdsel og reiseliv. Samt et nytt bygg for TEK (TIP) og el-fag, som kobles sammen med eksisterende høybygg via en forhøyet overgang som inneholder et bibliotek. Det eksisterende høybygget vil gjennomgå en ombygging og tilrettelegges for dagens bruk. 

Nybygg og rehabilitering, skole

Etterstadsletta 5, Oslo

Nybygg ca 4.500 m2
Rehabilitering ca 2.700 m2

Pågående

Undervisningsbygg Oslo KF