KVITPLASSEN

Program:             Fritidsboliger
Sted:                  Kvitfjell
Areal:                 m2
Status:                Ferdigstillt i 
Byggherre:          xxxx

Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.

KVITPLASSEN

Program:             Fritidsboliger
Sted:                  Kvitfjell
Areal:                 m2
Status:                Ferdigstilt i 
Byggherre:          

Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.