Kvitplassen Kvitfjell

Kvitplassen Kvitfjell

Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.