KVITPLASSEN

Kvitfjell, Norge

I 2017 gjorde vi en konkurrranse med fritidsboliger på Kvitfjell. De 13 bygningene med totalt 42 leiligheter, har innbyrdes sammenheng og slektskap både i uttrykk og måten de er plassert sammen i grupper, som et tradisjonelt tun. Bygningene er slanke og nette, har en nøktern og presis utforming, og ligger i harmoni med landskapet og landskapskotene. Utgangspunktet for alle boenheter er at de skal ha sol og utsikt fra hovedrommene. Ingen boenheter skal ha typiske baksider, eller ligge skyggefullt til. Alle leiligheter er derfor gjennomgående og belyst fra minst tre sider. I det nordiske landskapet er bruk av dagslys spesielt viktig. Særlig gjelder dette i vinterhalvåret. Dette ivaretas med gjennomgående gulv til tak-vinduer i alle rom, som henter inn det høye lyset og sikrer svært gode dagslysforhold, samtidig med den visuelle kontakten mellom inne og ute.

Utvendig materialbruk er nøktern robust, med bruk av få detaljer og uten kompliserte sammensatte møter og overganger. Overflatene skal være mest mulig vedlikeholdsfrie. Yttervegger består av variasjoner av stående og liggende paneler, som er behandlet med beis eller annet. Den innbyrdes plasseringen av vinduene skaper liv, variasjon og karakter til fasadene. 

Type

Sted

Areal

Status

Byggherre

42 fritidsboliger i tun

Kvitfjell øst, Ringebu

3.800 m2

Under bygging

Kvitplassen AS