Bondelia Gjøvik

Gjøvik

BYA 5737m2

9 parseller med ulike typer boliger og parkering under terreng.

Boligtyper: Rekkehus over ett og to plan. Atriumhus over 2 plan, seniorboliger over ett plan og villaer over tre plan.