BONDELIA PARK

Program:             Boliger
Sted:                  Gjøvik
Areal:                 BYA 5737m2
Status:                Pågående
Byggherre:          xxxx

9 parseller med ulike typer boliger og parkering under terreng. Boligtyper: Rekkehus over ett og to plan. Atriumhus over 2 plan, seniorboliger over ett plan og villaer over tre plan. 9 parseller med ulike typer boliger og parkering under terreng. Boligtyper: Rekkehus over ett og to plan. Atriumhus over 2 plan, seniorboliger over ett plan og villaer over tre plan.