ASKEVEIEN 7

Program:             Barnehage
Sted:                  Gjøvik
Areal:                 3191 m2
Status:                Konkurranse 3. plass (2018)
Byggherre:          Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF inviterte til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av totalentreprise for utvikling av Askeveien barnehage. Askeveien barnehage ligger i Ulleren bydel. Barnehagen skal være en 3 avdelingers barnehage.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Bygget skal klassifseres tl BREEAM NOR «Excellent». For å oppnå plusshus/aktivhus benyttes tekniske systemer for å produsere energi. Bygget oppføres med høy-effektive oppvarmingssystemer, lavenergi belysning og solcelle paneler. Konseptet som tilbys er tilsvarende hva som er benyttet for eksempel ved Hasselhaugen barnehage.