HASSELHAUGEN BARNEHAGE

Program:             Barnehage
Sted:                  St. Hanshaugen bydel, Oslo
Areal:                 Nybygg ca 1000 m2
Status:                Pågående
Byggherre:          Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektet fikk 1. plass i en anbudskonkurranse. 3-avdelings barnehage bygget som aktivhus/plusshus etter FutureBuilt definisjonen. Bygget planlegges kvalifisert til BREEM NOR "Excellent".