DAMPSKIPSBRYGGA

Program:             Nybygg
Sted:                  Fredrikstad
Areal:                 7.500 m2
Status:                Ferdigstillt i 2009 - 2010
Byggherre:          Dampskipsbryggen AS

Bevertning i nederste etasjer. Næring og leiligheter i øvrige etasjer.

DAMPSKIPSBRYGGA

Program:             Nybygg
Sted:                  Fredrikstad
Areal:                 7.500 m2
Status:                Ferdigstilt i 2009 - 2010
Byggherre:          Dampskipsbryggen AS

Bevertning i nederste etasjer. Næring og leiligheter i øvrige etasjer.