ASKEVEIEN 7

Program:             Konkurranse, 3.plass
Sted:                  Oslo
Areal:                 3.191 m2
Status:                2018
Byggherre:          Oslo Kommune Omsorgsbygg

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF inviterte til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av totalentreprise for utvikling av Askeveien barnehage. Askeveien barnehage ligger i Ulleren bydel. Barnehagen skal være en 3 avdelingers barnehage.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Bygget skal klassifseres tl BREEAM NOR «Excellent». For å oppnå plusshus/aktivhus benyttes tekniske systemer for å produsere energi. Bygget oppføres med høy-effektive oppvarmingssystemer, lavenergi belysning og solcelle paneler. Konseptet som tilbys er tilsvarende hva som er benyttet for eksempel ved Hasselhaugen barnehage.