GULLHAUG BARNEHAGE

Program:             Barnehage
Sted:                  Bærum
Areal:                 BYA xxx m2
Status:                Ferdigstillt 2023
Byggherre:          Bærum kommune

Totalrehabilitering og ombygging.

 

Bærum kommune besluttet at den originale bygningen skulle gjenomgå en totalrehabilitering som omfattet en total teknisk oppgradering samt en bygningsmessig oppgradering både innvendig og utvendig. Barnehagen var godkjent for 102 barn som var fordelt på fem avdelinger og denne kapasiteten har blitt opprettholdt. Barnehagen har fått en helt ny planløsning og ble utvidet med en avdeling som erstatter daværende åpen barnehage som utgikk. I den ferdige oppgraderte byggningen er tre småbarnsavdelinger, grovmotorikkrom og personalgarderobe plasserert i u.etg. Tre storebarnsavdelinger og administarsjon holder til i 1.etg. Deler av arealene i u.etg har blitt tilrettelagt for utleie. Et hovedkjøkken forsyner barnehagen, i tillegg til avdelingskjøkken på avdelingene for store barn og felles kjøkken i torv u.etg.

 

Hele bygningen har gjennomgått en omfattende rehabilitering og ombygging som også omfattet oppgadering av alle tekniske installasjoner. Det medførte en utvendig oppgradering av tekniske anlegg samt tilpassning og reetablering av uteareal og funksjoner. Bygningen ble strippet til råbygg og fjerning av alt gjenværende fast og løst inventar i etasjen var en del av arbeidene.