KJENN FOLKEBAD

Program:             Total rehabilitering og tilbygg
Sted:                  Hasselveien 4, Lørenskog
Areal:                 Tilbygg: ca. 300 m2
                         Ombygging: ca. 1.500 m2
Status:                Ferdig i 2003
Byggherre:          Lørenskog kommune

Ny takkonstruksjon/tak over basseng-rommet. Full rehabilitering av basseng. Ombygging av garderobeløsning og utvidelser i ankomstsoner med nytt kontor og billett-skranke og med sitte-soner i korridor til garderobene. Nytt ventilasjonsanlegg, el, sanitær- og varme-anlegg.

KJENN FOLKEBAD

Program:             Total rehabilitering og tilbygg
Sted:                  Hasselveien 4, Lørenskog
Areal:                 Tilbygg: ca. 300 m2
                         Ombygging: ca. 1.500 m2
Status:                Ferdig i 2003
Byggherre:          Lørenskog kommune

Ny takkonstruksjon/tak over basseng-rommet. Full rehabilitering av basseng. Ombygging av garderobeløsning og utvidelser i ankomstsoner med nytt kontor og billett-skranke og med sitte-soner i korridor til garderobene. Nytt ventilasjonsanlegg, el, sanitær- og varme-anlegg.