Kjenn folkebad

Hasselveien 4, Lørenskog

Total rehabilitering og tilbygg
Tilbygg ca. 300 m2
Ombygging ca. 1500 m2. Ferdig 2003. Lørenskog kommune
Ny takkonstruksjon/tak over basseng-rommet. Full rehabilitering av basseng. Ombygging av garderobeløsning og utvidelser i ankomstsoner med nytt kontor og billett-skranke og med sitte-soner i korridor til garderobene. Nytt ventilasjonsanlegg, el, sanitær- og varme-anlegg.