KIRKEGÅRDSVEIEN

Program:             Nybygg, bofellesskap
Sted:                  Kirkegårdsveien 23, Rykkin, Bærum
Areal:                 ca. 2.000 m2
Status:                Ferdig i 2009
Byggherre:          Bærum kommune

Bygningsmassen består av 9 selvstendige boenheter og fellesfunksjoner i form av kjøkken og felles innvendig og utvendig oppholdsarealer. Bygningsvolumet er delt opp i 5 mindre boligenheter i 2 etasjer og er plassert rundt fellesarealet, det innvendige tunet. Det er takterrasse mot vest. Utvendige materialer er jervitrolbehandlet trepanel, papp med lekter på taket og trespiler rundt balkonger og i levegger.