KRISTIAN OTTESENS HUS
BLINDERN

Program:             Ombygging og oppgradering
Sted:                  Blindern, Oslo
Areal:                 xx m2
Status:                Ferdig i 
Byggherre:          Studentsamskipnaden i Oslo, SiO Helse

Ombygging og oppgradering av 2. etasje i bygget til moderne, tidsriktige lokaler for helsetjenesten i SiO. Rehabilitering av fasaden på bygget som inngår i den vernede bygningsmassen på Universitetsområdet på Blindern for å bedre inneklima og energiforhold i bygningen.