Thulstrups gate

Thulstrups gate 4

Oslo

Oppdragsgiver: Boligbygg

Leiligheter for personer med kognitiv svikt- Bydelene St. Hanshaugen og Grunerløkka. Vi tror at dette prosjektet med utstrakt bruk av tilrettelagt velferdsteknologi, interne organisering og bygningsmessige kvaliteter vil kunne fremstå som et nasjonalt pilotprosjekt for denne typen tilrettelagte instutisjonsbygg på arealmessig små tomter og i tette bysituasjoner.