STASJONSFJELLET SKOLE

Program:             Ungdomsskole 8-10 trinn
Sted:                  Stigenga 310, Oslo
Areal:                 Rehabilitering ca 3400 m2, nybygg ca 780 m2
Status:                Ferdig 2014
Byggherre:          Undervisningsbygg KF

FutureBuilt; 58 % reduksjon av CO2 i forhold til nybygg
TEK10, Passivhusstandard

 

Hovedmålet med rehabiliteringen har vært å redusere energiforbruket. Det er lagt fokus på å bruke miljø- og klimavennlige materialer, spesielt for isolasjon og ytterkledning. Klimaskjermen er oppgradert i sin helhet, med godt isolerte vegger og tak, ny kledning,
nye vinduer og dører. Overgang fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme med bruk av varmepumpe og brønnpark. Denne står også for 80% av behovet til oppvarming av varmtvannet. Et nytt ventilasjonsanlegg er installert for å oppnå passivhusnivå.

 

Ytterkledning i jernvitrolbehandlet malmfuru som gråner med tiden, men som ikke trenger vedlikehold før den må skiftes ut. Deler av nybygget er kledd med laminatplater og glassfiberarmert kompositt for å gi et variert arkitektonisk uttrykk. Innvendig er det eksponerte betongvegger for termisk lagring og økt komfort. Det er benyttet en betong som kun er støvbundet og som gir lave klimagassutslipp.

Betongen bidrar til at bygget holder bedre på varme vinterstid og kjøling på sommerstid. Det er etablert faste og solide takutspring som solskjermingselementer for å unngå overoppheting av klasserom. Disse fungerer også som leskur i friminuttene. Forbedret synlig- og tilgjengelighet med farge, belysning og automatisk åpningsmekanisme i inngangsdører. Oppgradering av tilgang til skolen fra togstasjonen.