Vigernes skole

Vigernesgata 1, Lillestrøm

Barneskole 1-7
Nybygg ca. 2200 m2 og ombygging ca. 5100 m2. Ferdig 2001
Skedsmo kommune
Skolen ble bygget om med 2 nye klasseromsfløyer og et nytt tilbygg med samlingssal og musikkrom. Eksisterende fløyer ble ombygget og total rehabilitert. Det er vektlagt å knytte nybyggene sammen med eksisterende bygningsmasse ved tilpasning av volum og materialbruk, med rød tegl og felter med trepanel. Samlingssalen er gitt et eget markant utrykk i plan og fasade som uttrykk for tilhørighet også til nærmiljøet.