VIGERNES SKOLE

Program:             Barneskole 1-7 trinn
Sted:                  Vigernesgata 1, Lillestrøm
Areal:                 Nybygg ca. 2200 m2, ombygging ca. 5100 m2
Status:                Ferdigstillt 2001
Byggherre:          Skedsmo kommune

Skolen ble bygget om med 2 nye klasseromsfløyer og et nytt tilbygg med samlingssal og musikkrom. Eksisterende fløyer ble ombygget og total rehabilitert. Det er vektlagt å knytte nybyggene sammen med eksisterende bygningsmasse ved tilpasning av volum og materialbruk, med rød tegl og felter med trepanel. Samlingssalen er gitt et eget markant utrykk i plan og fasade som uttrykk for tilhørighet også til nærmiljøet.