Damtjedn Vest

Damtjedn Vest Urdalsåsen, Nord-Aurdal kommune

TYPE PROSJEKT:
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse med tilrettelegging for ny bebyggelse (hytter) innenfor eksisterende hyttefelt.
AREAL (m2) 510daa
FERDIGSTILT: 2006
EV. OPPDRAGSGIVER: Flere grunneiere