NØKKELAND SKOLE OG IDRETTSANLEGG

Type:                  Regulering
Sted:                  Kambo, Moss kommune
Areal:                 ca. 24daa
Status:                Vedtatt 20.04.2009
Oppdragsgiver:    Moss kommune Eiendomsavdelingen

Regulert til område for offentlig bebyggelse (som skole, klubbhus,
grendehus, forsamlingshus og/ eller idrettsbygg - svømmehall og flerbrukshall - med tilhørende anlegg), friområde/anlegg for idrett og sport og trafikkområde