Nøkkeland skole og idrettsanlegg

Kambo , Moss kommune

Regulert til område for offentlig bebyggelse (som skole, klubbhus,
grendehus, forsamlingshus og/ eller idrettsbygg - svømmehall og flerbrukshall - med tilhørende anlegg), friområde/anlegg for idrett og sport og trafikkområde

areal: ca. 24 da
Vedtatt 20.04.2009
oppdragsgiver: Moss Kommune Eiendomsavdelingen