NOREFJELL H2

Type:                  Regulering
Sted:                  Krødsherad kommune
Areal:                 194daa
Status:                
Oppdragsgiver:   Krødsherad Kommune

Reguleringsplan til fritidsbebyggelse (hytter / Leiligheter) med tilhørende infrastruktur og løypetraseer (turstier / skiløyper). Planen er tilrettelagt for 37 nye hytter og 2 områder avsatt til leiligheter med totalt 38 enheter.